КОДЕКС ЕТИКИ.

Права осіб, що проходять перевірку на поліграфі.

Співробітник компанії зобов’язаний поважати права і гідність всіх людей, які проходять перевірку на поліграфі

Правила винесення рішень за підсумками тесту на поліграфі.

Поліграфолог не повинен виносити своє рішення в тих випадках, коли, фізіологічні показники по тестах не є чіткими та достатніми. Ці випадки можуть включати можливу протидію або низьку реактивність.

Повідомлення про результати перевірки на детекторі брехні.

Поліграфолог повинен надати кожному випробуваному можливість пояснити фізіологічні реакції на відповідні питання в перевірці

Висловлення своєї думки у висновку.

Експерт не повинен вносити до звіту свою думку щодо рівня інтелекту, стану здоров’я випробуваного, в тому числі психологічного, наявності залежностей. Це не забороняє фахівцю описувати зовнішній вигляд і поведінку людини на тесті, але без будь-яких висновкі. Інформація, зазначена в звіті, повинна бути обмежена описом показників, отриманих в ході перевірки на поліграфі.

Обмеження в проведенні перевірки.

Поліграфолог зобов’язаний відмовитися проводити перевірку на детекторі брехні якщо він розуміє, що така перевірка організована щоб порушити чинне законодавство або перешкодити роботі співробітників правоохоронних органів.

Вартість тесту на детекторі брехні.

Співробітник компанії не має права натякати, вимагати і одержувати плату або матеріальні подарунки, які можуть впливати на рішення по тесту. Заборонено встановлювати пряму залежність ціни і підсумкового результату. Ціна перевірки на поліграфі визначається тільки типом обраного тесту і не залежить від кінцевого результату.

Стандарти звітності.

Експерт не повинен подавати висновки, які можуть ввести в оману замовника тесту. Кожен висновок повинен бути неупередженим і об’єктивним описом інформації, яка отримана в ході перевірки на детекторі брехні.

Неправдиві оголошення.

Поліграфолог не може публікувати сам або давати якісь помилкові коментарі і рекламні оголошення, які могли б обдурити замовників щодо його діяльності в сфері інструментальної детекції брехні і членства в професійних організаціях.

Робота з конфіденційною інформацією.

Експерт не має права розкривати замовнику будь-яку особисту інформацію випробуваного, отриману під час експертизи на поліграфі якщо вона прямо не відноситься до теми перевірки.

Обмеження стосовно питань тесту.

Співробітник компанії не може перевіряти питання, які пов’язані з расовою, політичною, релігійною та сексуальною приналежністю. Дана заборона не включає в себе ситуації, коли такі питання необхідно поставити в зв’язку з проведенням конкретного розслідування. У таких випадках тестуємий повинен бути заздалегідь повідомлений про такі питання.